Kolekcja

Szkice

Moje szkice często są "wprawką" do większej całości(większego projektu), ale również często stanowią dopracowaną całość...którą można oprawić w ramę i umieścić na ścianie.